edyta.chabowska@prz.mofnet.gov.pl strona główna skargi i wnioski ostatnia modyfikacja: 23-04-2014 www.bip.gov.pl
Informacje O Izbie
Kierownictwo IC w Przemyślu
Struktura organizacyjna wewnętrzna
Struktura organizacyjna zewnętrzna
Informacja celna
Dostęp do informacji publicznej
Jak załatwić sprawę
Sposób Przyjmowania Spraw
Stan załatwianych spraw
Akty Prawne
Ewidencje, rejestry
Archiwa
Struktura własnościowa
Majątek
Ogłoszenia
Oferty sprzedaży
Praca
Zbędne składniki majątku ruchomego
Przetargi- aktualne
Przetargi- Archiwum
Skargi i Wnioski
Plan działalności Izby Celnej w Przemyślu
Kontrola zarządcza
Stanowienie aktów publicznoprawnych
kontrole
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Redakcja strony
Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Przemyślu i podległych urzędach celnych

Izba Celna w Przemyślu
ul. Sielecka 9
37-700 Przemyśl
telefon (16) 676 4302, 676 4350
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 7.00. – 15.00., w a piątki w godz. 9.00.-17.00.

Dyrektor Izby Celnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Urząd Celny w Przemyślu
Ul. Zaciszna 4
37-700 Przemyśl
telefon (16) 675 2300
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a w środy w godz. 9.00.-17.00.

Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Urząd Celny w Krośnie
Ul. Pużaka 18
38-400 Krosno
telefon (13) 42 03615
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a we wtorki w godz. 9.00.-17.00.

Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Urząd Celny w Rzeszowie
ul. Przemysłowa 14
telefon (17) 86 60 440, 86 60 441
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.00. – 15.00., a w poniedziałki w godz. 9.00.-17.00.

Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.

Ministerstwo Finansów

W Ministerstwie Finansów, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.15-16.15; a w środę w godzinach 10.00-18.00. Komórką koordynującą jest Biuro Kontroli Resortowej, gdzie pełniony jest dyżur telefoniczny pod numerem (022) 694-44-81.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

Izba Celna w Przemyślu
Ul Sielecka 9
37-700 Przemyśl
Fax. (16) 676 4444, 678 3003
e-mail ic.przemysl@prz.mofnet.gov.pl

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce organizacyjnej Służby Celnej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski kierowane do Ministerstwa Finansów należy wysyłać na adres:
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
e-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl

Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

autor: Ewa Matrejek
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Przemyślu
23.04.2014 r.

do góry redaktor: Edyta Chabowska
wyszukiwarka
statystyki
redakcja
pomoc
mapa

www.bip.gov.pl
odwiedziny: skargi i wnioski: 11077
strony głównej: 635916
strona główna skargi i wnioski mapa 
www.bip.gov.pl