edyta.chabowska@prz.mofnet.gov.pl strona główna zbędne składniki majątku ruchomego ostatnia modyfikacja: 04-03-2015 www.bip.gov.pl
Informacje O Izbie
Kierownictwo IC w Przemyślu
Struktura organizacyjna wewnętrzna
Struktura organizacyjna zewnętrzna
Informacja celna
Dostęp do informacji publicznej
Jak załatwić sprawę
Sposób Przyjmowania Spraw
Stan załatwianych spraw
Akty Prawne
Ewidencje, rejestry
Archiwa
Struktura własnościowa
Majątek
Ogłoszenia
Oferty sprzedaży
Praca
Zbędne składniki majątku ruchomego
Przetargi- aktualne
Przetargi- Archiwum
Skargi i Wnioski
Plan działalności Izby Celnej w Przemyślu
Kontrola zarządcza
Stanowienie aktów publicznoprawnych
kontrole
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Redakcja strony
1 Uzupełnienie informacji z dnia 22.05.2014 dot. zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania Poniedziałek, 26/05/2014
  Opis: Uzupełnienie informacji
  Autor: Jadwiga Zenowicz Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 34628 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

2 Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania Czwartek , 22/05/2014
  Opis: Informacji w powyższej sprawie udziela P. Witold Tymczyszyn pod nr tel. (16) 676 44 15. W przypadku zainteresowania przejęciem proszę o nadesłanie wniosku, w terminie do dnia 28 maja 2014 r. do Wydziału Logistyki tut. Izby Celnej, na adres e-mail: Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Jadwiga Zenowicz Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

3 Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Czwartek , 20/03/2014
  Opis: Wykaz szczegółowy w załączeniu. Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 03.04.2014 . na adres: wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 63368 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

4 Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania Środa , 22/01/2014
  Opis: szczegółowe informacje pod nr telefonu 16 676 43 29. w przypadku zainteresowania przejęciem, wnioski należy składać do 27.01.2014r. na adres Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

5 Wykaz zużytych składników majątku- meble Wtorek , 29/10/2013
  Opis: jednostki zainteresowane przejęciem proszone są o nadsyłanie wniosków poczta elektroniczną na adres marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl do dnia 12.11.2013r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 131072 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

6 Wykaz zużytych składników majątku ruchomego do bezzwrotnego przekazania na realizację zadań publicznych Wtorek , 27/08/2013
  Opis: w przypadku zainteresowania prosimy nadsyłać wnioski do 3.09.2013 na adres Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl. Szczegółowe informacje pod nr tel. 17 866 04 66
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 232848 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

7 Wykaz zużytych składników majątku ruchomego do bezzwrotnego przekazania na realizację zadań publicznych Środa , 28/11/2012
  Opis: w przypadku zainteresowania prosimy nadsyłać wnioski do 10.12.2012 na adres Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl. Szczegółowe informacje pod nr tel. 17 866 04 53
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 46592 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

8 Zbędne skłądniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego przekazania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych Środa , 24/10/2012
  Opis: w przypadku zainteresowania przejęciem, wnioski należy nadsyłać do 31.10.2012r. na adres e-mail : Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 68608 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

9 Zużyty sprzęt majątku ruchomego Środa , 13/06/2012
  Opis: Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 26.06.2012 na adres: wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 510464 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

10 Zużyty sprzęt majątku ruchomego Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 25.06.2012 na adres: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 121856 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

11 Zużyty sprzęt majątku ruchomego Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 24.10.2011 na adres: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 233873 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

12 Zużyty sprzęt majątku ruchomego Piątek , 09/09/2011
  Opis: Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 23.09.2011 na adres: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 155648 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

13 Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. Środa , 31/08/2011
  Opis: W przypadku zainteresowania wnioski należy składać do 9 września 2011 roku, na adres e-mail: Marek.Korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Iwona Rzeźniczek

14 Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego przekazania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych Środa , 03/08/2011
  Opis: w przypadku zainteresowania wnioski nalezy przesyłać do 12.08.2011r. na adres wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 52224 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

15 Przekazanie samochodu z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych Poniedziałek, 04/07/2011
  Opis: termin składania wniosków: do 07.07.2011r.
  Autor: Wydział Logistyki
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 65536 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

16 Zuzyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych Piątek , 17/06/2011
  Opis: nadsyłanie wniosków do 28.06.2011 na adres : marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

17 Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. Piątek , 18/03/2011
  Opis: W przypadku zainteresowania przejęciem samochodu- składanie pisemnych wniosków pocztą elektroniczną na adres: Pawel.Korpal@prz.mofnet.gov.pl w terminie do 23.03.2011r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 65024 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

18 Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: w przypadku zainteresowanie przejęciem- składanie pisemnych wniosków na adres pawel.korpal@prz.mofnet.gov.pl w terminie do 17.12.2010r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 66048 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

19 Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych Czwartek , 02/12/2010
  Opis: w przypadku zainteresowania przejęciem- składanie pisemnych wniosków na adres pawel.korpal@prz.mofnet.gov.pl w terminie do 08.12.2010r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 60928 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

20 Informacja o zbędnych samochodach służbowych Piątek , 19/11/2010
  Opis: więcej inf. pod nr tel. 16 676 4440
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

21 Informacja dot. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Piątek , 22/10/2010
  Opis: dp bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych.
W przypadku zainteresowania przejęciem prosimy o nadesłanie wniosku w terminie do 26.10.2010r. na adres: Wojciech.Trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 45473 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

22 Informacja o zbędnych pojazdach slużbowych Wtorek , 12/10/2010
  Opis: W przypadku zainteresowania przejęciem w/w samochodów proszę o nadsyłanie pocztą elektroniczną na adres: Pawel.Korpal@prz.mofnet.gov.pl pisemnego wniosku w terminie do 14.10.2010r.
Osobą upoważnioną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Paweł Korpal
tel. 016/ 6764440.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 71168 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

23 Przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Środa , 04/08/2010
  Opis: Nieodpłatne przekazanie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. W przypadku zainteresowania - nalezy wysłać wniosek w terminie do 18.08.2010r. na adres marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

24 Informacja o zużytym systemie kontroli rentgenowskiej Czwartek , 15/04/2010
  Opis: Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 26.04.2010 na adres: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 52224 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

25 Informacja o zbędnych pojazdach służbowych Poniedziałek, 15/03/2010
  Opis: Szczegółowe informacje o pojeździe można uzyskać pod numerem telefonu 016/6764440.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 280576 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

26 Zużyte składniki majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na cele publiczne Wtorek , 12/01/2010
  Opis: w przypadku zainteresowania - nadesłanie wniosku w terminie do 14.01.2010r. na adres wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

27 Informacja o zbędnych samochodach służbowych Piątek , 11/09/2009
  Opis: Informacja o zbędnych samochodach służbowych kontakt, Szczegółowe informacje o pojazdach można uzyskać pod numerem telefonu 016 6764251
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 280064 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

28 Informacja o zbednych samochodach słuzbowych Wtorek , 25/08/2009
  Opis: kontakt pod numerem telefonu 016 676 4251
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196447 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

29 Licencje oprogramowania Środa , 08/07/2009
  Opis: Zużyte składniki majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. W przypadku zainteresowania przejęciem- termin nadesłania wniosku do dnia 14 lipca 2009r. na adres wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

30 Książki i oprogramowanie Środa , 08/07/2009
  Opis: zuzyte składniki majątku ruchomego do bezzwrotnego nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych. W przypadku zainteresowania przejęciem - termin nadesłania wniosku : 14 lipca 2009r. na adres wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

31 Terminale graficzny DTK-ABAX2-GUC 6 szt Piątek , 26/06/2009
  Opis: Izba Celna w Przemyślu informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego - Terminale graficzny DTK-ABAX2-GUC 6 szt.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59392 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

32 Artykuły różne Piątek , 05/06/2009
  Opis: Izba Celna w Przemyślu informuje, że posiada wymienione w załączniku zużyte składniki majątku ruchomego. Jednostki zainteresowane przejęciem sprzętu proszone są o nadesłanie wniosków pocztą elektroniczną do Wydziału Logistyki Izby Celnej w Przemyślu – do dnia 10.06.2009 na adres: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl

  Autor:
  Typ: application/unknown
  Rozmiar: 4945346 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

33 Artykuły różne Czwartek , 04/12/2008
  Opis: W przypadku zainteresowania przejęciem proszę o nadesłanie wniosku, w terminie do dnia 9 grudnia 2008r., do Wydziału Logistyki tut. Izby Celnej na adres E-mail: marek.korbas@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 28499 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

34 Artykuły komputerowe Czwartek , 04/12/2008
  Opis: W przypadku zainteresowania przejęciem proszę o nadesłanie wniosku, w terminie do dnia 8 grudnia 2008r., do Wydziału Informatyki tut. Izby Celnej na adres E-mail: wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 36170 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Żurawski

35 Zużyte składniki majątku- wykaz Wtorek , 26/06/2007
  Opis: nadsyłanie wniosków do dnia 29.06.2007r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

36 Zuzyte składniki majątku- wykaz Wtorek , 10/04/2007
  Opis: termin nadsyłania wniosków 25 kwietnia 2007r. na adres: wojciech.trawnicki@prz.mofnet.gov.pl
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 67072 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

37 Przekazanie zużytych składników majątku ruchomego Czwartek , 05/04/2007
  Opis: termin nadsyłania wniosków do dnia 10.04.2007r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

38 Nieodpłatne przekazanie zużutych składników majątku ruchomego Czwartek , 29/03/2007
  Opis: termin nadsyłania wniosków do dnia 5 kwietnia 2007r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Edyta Chabowska

do góry redaktor: Edyta Chabowska
wyszukiwarka
statystyki
redakcja
pomoc
mapa

www.bip.gov.pl
odwiedziny: zbędne składniki majątku ruchomego: 24010
strony głównej: 634405
strona główna zbędne składniki majątku ruchomego mapa 
www.bip.gov.pl